Salgsbetingelser for Kriya Yoga Norge

 1. Avtalen Avtalen best√•r av disse salgsbetingelsene, informasjon gitt i bestillingsl√łsningen og eventuelt s√¶rskilt avtalte vilk√•r. Ved motstrid mellom informasjonen, prioriteres det som er s√¶rskilt avtalt, s√• lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen kompletteres av relevante lovbestemmelser som regulerer kj√łp mellom n√¶ringsdrivende og forbrukere.

 2. Partene Selger er Kriya Yoga Norge, Kanadavegen 41, 2651 √ėstre Gausdal, [email protected], +474702983, Orgnr 986 305 424, heretter referert til som selgeren. Kj√łper er den forbrukeren som foretar bestillingen, referert til som kj√łperen.

 3. Pris Den oppgitte prisen for varen og tjenestene er totalprisen kj√łperen skal betale. Denne inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader selgeren ikke har informert om, skal ikke b√¶res av kj√łperen.

 4. Avtaleinng√•else Avtalen er bindende for begge parter n√•r kj√łperens bestilling er mottatt av selgeren. Avtalen er ikke bindende ved skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl√łsningen eller i kj√łperens bestilling, og den annen part burde ha innsett at det forel√• en feil.

 5. Betaling Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den sendes fra selgeren til kj√łperen. Ved kreditt- eller debetkortbetaling kan selgeren reservere kj√łpesummen ved bestilling. Kortet belastes n√•r varen sendes. Ved fakturabetaling utstedes faktura ved forsendelse med en betalingsfrist p√• minimum 14 dager. Kj√łpere under 18 √•r kan ikke betale med etterf√łlgende faktura.

Avslutte faste betalinger/abonnement Faste betalinger h√•ndteres via Vipps. Avslutning kan skje ved e-post til [email protected] eller via Vipps-appen under "Faste betalinger".

 1. Levering¬†Digitale produkter, inkludert nettkurs, blir tilgjengelige for kj√łperen umiddelbart etter kj√łp, med mindre annet er spesifikt avtalt. For fysiske produkter skjer levering¬†etter angitt oppstartsdato.

  Avbestilling av retreats: P√•melding til retreats hos Kriya Yoga Norge anses som en endelig bestilling, og kj√łpesummen for retreats er ikke refunderbar. Skulle det oppst√• ekstraordin√¶re omstendigheter, ber vi om at du tar kontakt med oss p√• [email protected] for √• diskutere mulige l√łsninger.

  Nettkurs reklamasjonsrett: Kriya Yoga Norge tilbyr en 100 % pengene-tilbake-garanti for alle v√•re digitale produkter og tjenester. Dersom du ikke er forn√łyd med kurset du har kj√łpt, kan du kreve full refusjon innen 30 dager etter kj√łpsdatoen. For √• benytte deg av denne retten, send en e-post til [email protected] med informasjon om kurset du √łnsker refusjon for, samt √•rsaken til at kurset ikke m√łtte dine forventninger.

 2. Risikoen for varen Risikoen for varen overg√•r til kj√łperen n√•r han, eller hans representant, har f√•tt varene levert i tr√•d med punkt 6.

 3. Angrerett Kj√łperen har angrerett i henhold til angrerettloven. Melding om bruk av angreretten m√• gis innen 14 dager, og kj√łperen har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende. Angrefristen utvides til 12 m√•neder ved manglende opplysning om angrerett. Ved bruk av angreretten m√• varen leveres tilbake uten un√łdig opphold.

 4. Forsinkelse og manglende levering Ved forsinkelse eller manglende levering fra selgerens side, og dette ikke skyldes kj√łperen, kan kj√łperen holde kj√łpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning.

 5. Mangel ved varen Ved mangel ved varen kan kj√łperen holde kj√łpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 6. Selgerens rettigheter ved kj√łperens mislighold Ved kj√łperens mislighold kan selgeren holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning, renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved uavhentede varer.

 7. Garanti Garanti gitt av selgeren gir kj√łperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kj√łperen allerede har etter loven.

 8. Personopplysninger Selgeren behandler personopplysninger i tr√•d med personopplysningsloven. Personopplysninger vil kun bli utlevert i n√łdvendige tilfeller.

 9. Konfliktl√łsning Klager rettes til selgeren. Tvister fors√łkes l√łst i minnelighet. Forbrukertilsynet kan kontaktes for mekling. Europeiske forbrukere kan bruke Europa-Kommisjonens klageportal

 10. Mangel ved varen - kj√łperens rettigheter og reklamasjonsfrist

  Hvis det foreligger en mangel ved varen m√• kj√łper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil p√•berope seg mangelen. Kj√łper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to √•r etter at kj√łper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment √• vare vesentlig lenger enn to √•r, er reklamasjonsfristen fem √•r.

  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj√łperen eller forhold p√• kj√łperens side, kan kj√łperen i henhold til reglene i forbrukerkj√łpsloven kapittel 6 etter omstendighetene¬†holde kj√łpesummen tilbake, velge mellom¬†retting¬†og¬†omlevering, kreve¬†prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve¬†erstatning¬†¬†fra selgeren.

  Reklamasjon til selgeren b√łr skje skriftlig.