Hva er Kriya Yoga

Kriya Yoga er en meditasjonsform som tar oss til erfaring av indre stillhet. Første nivå av Kriya Yoga består av 6 teknikker, og disse kan du lære ved å bli medlem.
Det er ytterligere 7 nivåer i Kriya Yoga.
Nivå 2-7 lærer du når du har praktisert jevnt over tid, og fått innsikten som gjør deg klar til neste nivå.

Teknikkene er basert på å kombinere pusten og bevissthet for å forløse hva enn som holder oss fast.  De er enkle å praktisere, samtidig som de gir fantastiske resultater!
Gjennom praktisering av Kriya Yoga lærer du deg å regulere pusten, og da vil du oppdage at følelser og tanker også blir regulert. Gradvis reduseres tankestøy og du får dyp erfaring av indre stillhet, et uendelig nærvær av fred og lykke. Den indre reisen går fra tanker - til pust - til stillhet. Og du tar med deg erfaringen av tilfredshet og fred ut i ditt daglige liv.

Kriya Yoga er en vei innover til selvrealisering og til dyp indre fred. Teknikkene du lærer er utviklet og testet gjennom århundrer.

Kriya Yoga ble gjort kjent av Paramahansa Yogananda i boken "Autobiography of a Yogi" som ble publisert i 1946.  

Lær Kriya Yoga

 

Dette er Kriya Yoga tradisjonen

Bli bedre kjent med våre Kriya Yoga lærere og slektslinjen til denne urgamle meditasjonsteknikken. 

 

Mahavatar Babaji

Mahavatar betyr "Guddommelig inkarnasjon", en tittel gitt til Babaji. Babaji sies å inkarnere seg selv hver gang det er nødvendig for å gjenopplive Kriya Yoga-flammen. Han er kjent som den udødelige mahavatar som i 1861 ga Kriya Yoga-initiering til Lahiri Mahasaya, og dermed gjeninnførte den urgammle meditasjonsteknikken til verden.

Babaji introduserte Kriya Yoga som en kraftfull meditasjonsmetode for åndelig oppvåkning og selvrealisering. Han understreker viktigheten av direkte åndelig erfaring gjennom meditasjon og selvdisiplin, og han har inspirert utallige søkere på deres åndelige reise. Babaji lever i skjul i Himalayas fjellområder, men hans åndelige innflytelse og veiledning når ut til sine tilhengere over hele verden.

 

Sri Lahiri Mahasaya

Lahiri Mahasaya, en sentral figur i Kriya Yoga-tradisjonen, var en åndelig mester kjent for å gjenintrodusere den gamle meditasjonsteknikken Kriya Yoga til det moderne samfunnet. Han ble født i 1828 i Bengal, India, og levde et liv som kombinerte åndelig praksis med familieliv og en karriere som statsansatt. Hans møte med Mahavatar Babaji i Himalaya, hvor han mottok initiering i Kriya Yoga, markerte et vendepunkt i hans liv og for mange søkende sjeler verden over.

Lahiri Mahasaya underviste at den direkte opplevelsen av det guddommelige kan oppnås gjennom indre renselse og meditasjon, og at Kriya Yoga er en universell praksis åpen for alle uavhengig av religiøs bakgrunn. Han vektla viktigheten av å leve et balansert liv, der åndelig praksis integreres i det daglige livet, og han inspirerte tusenvis til å følge den åndelige stien samtidig som de opprettholdt sine verdslige plikter.

Gjennom sitt liv og lære formidlet Sri Lahiri Mahasaya et budskap om enkelhet, kjærlighet og enhet, og hans undervisning fortsetter å påvirke og veilede åndelige søkere verden over. Hans arv lever videre gjennom hans disipler og de mange skriftene han etterlot seg, som fortsatt er sentrale tekster for studenter av Kriya Yoga.

 

Sri Yukteswar Giri

Sri Yukteswar Giri, en fremstående åndelig lærer og guru i Kriya Yoga-tradisjonen, var kjent for sin dype innsikt og forståelse av de åndelige skriftene samt for sin rolle i å forene vitenskap og spiritualitet. Født i 1855 i Serampore, India, var han en disippel av Lahiri Mahasaya og spilte en nøkkelrolle i å videreføre Kriya Yoga-læren til det moderne samfunnet.

Sri Yukteswar var en mann av stor visdom og forfattet verket "The Holy Science", hvor han utforsker sammenhengen mellom østlige åndelige lærdommer og vestlig vitenskapelig tenkning. Boken er et forsøk på å vise enheten mellom de ulike religiøse tradisjonene i verden og understreker universelle sannheter som ligger til grunn for all åndelig søken.

Som guru for Paramahansa Yogananda, en av de mest kjente åndelige lærerne i det 20. århundre, forberedte Sri Yukteswar sin disippel for en viktig oppgave – å spre Kriya Yoga i Vesten. Gjennom sin strenge, men kjærlige veiledning, hjalp han Yogananda å realisere sitt åndelige potensial og forberede seg på å bringe østens visdom til et globalt publikum.

Sri Yukteswar Giris liv og lære er et vitnesbyrd om den tidløse appellen og relevansen av Kriya Yoga som en vei til åndelig oppvåkning og harmoni mellom kropp, sinn og ånd. Hans bidrag til åndelig praksis og filosofi fortsetter å inspirere og veilede søkere på deres vei mot indre fred og selvrealisering.

 

Sri Swami Narayana Giri

Som en direkte disippel av Swami Sriyukteshwar Giri, spilte han en viktig rolle i å bevare og spre de autentiske teknikkene og visdommene i Kriya Yoga til nye generasjoner.

Swami Narayana Giri levde et liv i tjeneste og åndelig praksis, og hans undervisning understreket viktigheten av selvrealisering og indre transformasjon gjennom meditasjon. Han var kjent for sin dype forståelse av yogiske skrifter og evnen til å formidle komplekse åndelige konsepter på en tilgjengelig måte.

Gjennom sitt arbeid bidro Swami Narayana Giri til å inspirere mange søkere på deres åndelige vei, og hans arv lever videre gjennom sine disipler og de mange livene han berørte. Hans bidrag til Kriya Yoga-tradisjonen er fortsatt verdsatt av praktiserende over hele verden.

 

Sri Swami Shankarananda Giri

Swami Shankarananda Giri er en åndelig lærer og en mester i Kriya Yoga-tradisjonen. Han er kjent for sitt engasjement i å spre Kriya Yoga-teknikker og åndelig visdom, ikke bare i India, men også internasjonalt. Han har dedikert sitt liv til å undervise i meditasjon og åndelig praksis, med et spesielt fokus på å hjelpe enkeltpersoner å oppnå dypere selvforståelse og indre fred.

Swami Shankarananda ble initiert i Kriya Yoga av Swami Narayana Giri, en direkte disippel av Swami Sriyukteshwar Giri, som igjen var guru for Paramahansa Yogananda. 

 

Per H. Wibe

Per er mentor for Kriya Yoga Norge og har siden 1976 har han engasjert seg i spirituell praksis. Per startet med å gi Kriya Yoga initiasjoner i 1997, alltid med budskapet om at den indre opplevelsen skyldes Livet selv, ikke hans personlige kraft.

Han er forankret i Mahavatar Babaji-tradisjonen gjennom sin lærer, Swami Shankarananda Giri, og har balansert et vanlig familieliv med forretningsaktiviteter samtidig som han har dedikert fritiden sin til meditasjon og undervisning i fire tiår.

Per leder sine elever mot essensen av praksisen: en tilstand av ikke-dualitet og en dyp, indre stillhet. Med over tjue års erfaring med å undervise Kriya Yoga internasjonalt og ti år spesifikt i India, formidler han personlige erfaringer og innsikter som inspirerer til en dypere forståelse av meditasjonens kraft.

Les mer om Per. 

 

Erlend Falck

Erlend er grunnlegger og daglig leder i Kriya Yoga Norge, han begynte sin meditasjonsreise som 21-åring i 1992. I 1996 lærte han Kriya Yoga av Swami Shankarananda Giri og har siden dedikert seg til- og praktisert denne kraftfulle teknikken i snart 30 år. 

Senere ble Per Wibe Erlends lærer i Kriya Yoga, og etter et nært samarbeid med Per siden 2012, ble Erlend autorisert til å selv bli lærer i Kriya Yoga. Siden 2014 har han holdt jevnlige kurs og retreater, og nå tilbyr han også online undervisning og individuell veiledning.

Lær Kriya Yoga