BLOGG

Alt du ganger med null, blir null!

Jan 22, 2024
De fleste problemer løses ved hjelp av meditasjon.
Røttene til problemene sitter godt fast inne i oss (i ryggraden)
Kriya hjelper å 'dra opp roten'
Meditasjon/stillhet løser opp . Alt du ganger med null, blir null.
Når det er stille, vil også intuisjonens stemme være nærmere, med løsninger på alle mulige utfordringer.
Praktiser hver dag, gå dypt, finn stillhetens perle, du har alt inne i deg!