BLOGG

Et møte med uendeligheten

Feb 02, 2024

I stillhet er det ingen tanker
ingen teorier
ikke tid 
ikke rom
Stillhet oppleves som uendelighet
ekspanderende innover og utover
Stillhet er alt og jeg er det
det er ingenting å oppnå i stillheten
ingen teknikk eller metode finnes der
det er ingenting
likevel alt
og jeg er det