BLOGG

Målet med Kriya Yoga

Feb 09, 2024
Det er ett mål med Kriya Yoga - å erfare enhet med livet.
Når pusten blir rolig, blir sinnet rolig og du erfarer der pusten starter og der pusten stopper - der livet kommer i fra. Dette er en ren 'lykke-kjærlighets-strøm'
Ingen teori vil ta deg dit.
Regelmessig praksis utført med hengivenhet gir deg direkte erfaring!
Kjære deg, ikke vent, praktiser kriya hver dag.
 Kjenn etter-effekten av praktiseringen og vær i dette, ta det med deg i alt, dette er  'mindfulness'
Glem alle teorier, filosofier og alt, realiser direkte!