BLOGG

Om Kriya Yoga: Din guide til indre fred

Sep 21, 2023

Hva er Kriya Yoga?

Kriya Yoga er mer enn bare en meditasjonspraksis; det er en vitenskap om pusten og livskraften. Denne eldgamle teknikken gir deg en konkret måte å forstå og kontrollere din indre verden på. Ved å fokusere på pusten, chakraene og livskraften, kan du oppnå en dypere forståelse av deg selv og finne indre ro.

Hvorfor Praktisere Kriya Yoga?

Kriya Yoga er ikke bare en flukt fra hverdagens stress og jag. Det er en metode for å dykke dypt inn i deg selv. Den gir deg en direkte opplevelse av indre stillhet og hjelper deg med å løse opp i mentale og emosjonelle blokkeringer. Dette er ikke noe du kan lære fra en bok eller et foredrag; det må erfares personlig.

Hvordan Starte med Kriya Yoga?

Kriya Yoga er en "indre skole" som er delt inn i 7 nivåer. Det første nivået består av 6 grunnleggende teknikker som er essensielle for din videre utvikling:

  • Kechari Mudra: Gir kontroll over talen, gir rask tilgang til dyp indre stillhet, nektar fra det indre.
  • Guru Pranam: Hjelper livskraften å sirkulere i ryggraden. Magnetiserer ryggraden. Takknemlighet                             åpner for dypere erfaring.
  • So-Hang: "Jeg er Det" hjelper å sentrere sinnet. Balanserer livskraften. 
  • Maha Mudra: En fysisk stilling som forbereder kroppen for dypere meditasjon. Åpner passasjen i                        ryggraden så livskraften kan strømme.
  • Kriya Proper (Paravastha): En avansert teknikk for å forstå og kontrollere livskraften. Løser opp i                                               blokkeringer og åpner veien innover til dyp meditasjon - Paravastha. 
  • Yoti Mudra: En teknikk som hjelper å bringe erfaringen av det indre ut i livet

Praktiske Tips for Daglig Praksis

  • Lær Grunnleggende Teknikker: Start med å mestre de 6 grunnleggende teknikkene. Dette vil gi deg et solid fundament for videre praksis. I etterkant av praktiseringen, ta deg tid til å kjenne på effekten, den gode følelsen. Pust det til deg, og ta det med deg i din hverdag.
  • Daglig Meditasjon: Prøv å få til minst en daglig meditasjon der du bruker alle 6 teknikkene. Det finnes veiledningsvideoer og lydfiler som varierer fra 3 til 45 minutter for å hjelpe deg.
  • Retreats og Fellesmeditasjoner: Det er svært verdifullt å delta i retreats og fellesmeditasjoner, enten online eller fysisk. Dette gir deg en dypere erfaring og fornyet inspirasjon.
  • Utenom sittende meditasjoner: ta deg tid i løpet av dagen til å “lytte til pusten din” vær nær pusten. Søk innover mot stillheten. Vær god med deg selv.

Det viktigste du bringer til praksisen er din egen lengsel, nysgjerrighet og et ønske om å erfare indre fred. Dette er drivstoffet som vil holde deg gående på din Kriya Yoga-reise.