BLOGG

Utforske din bevissthet

Nov 13, 2023

Kriya Yoga-teknikkene er verktøy som gir deg tilgang til selv å kunne utforske ditt indre stillhetens univers. Gjennom praktisering får du selv direkte erfaring.

"Tankekjør" roer seg, og du kan 'tune' inn og balansere fra dypet av ditt indre.

SUBSCRIBE FOR WEEKLY LIFE LESSONS

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed.

We hate SPAM. We will never sell your information, for any reason.